Drive-in Bingo

2010-08-12
14:13:46

Fight For This Love
Jag har dragit med Emil på kräftskiva för första gången i hans liv.
Finns inte någon sån slags fest i danmark.
Var ett stort gäng från området på stugan som var där.
"En fråga - kommer ni hit för att dricka eller äta kräftor?"
Senare... "I Danmark dricker man upp snapsen direkt, där dricker man inte bara en liten smutt."


Resultat av plöjningstävlan
andra pris tog Albin Roos i Gräbbesta!
Nummer två i plöjningstävlan
skull ni se sån vacker vändteg som han la'.
Resultat av plöjningstävlan
här i sockna har fäll aldrig plöjts så bra,
leve han: Hurra, hurra, hurra, hurra!
Kom nu fram och hämta prise! 

Roos i Gräbbesta kan inte komma hit,
fast han gärna ville, får han låta bli't.
Roos i Gräbbesta kan inte komma hit,
han törst inte för sin käring. 


Puss!